Mae rhywun craff yn gwybod beth i'w ddweud. Mae rhywun doeth yn gwybod a ddylid ei ddweud ai peidio. - Dienw

Mae rhywun craff yn gwybod beth i'w ddweud. Mae rhywun doeth yn gwybod a ddylid ei ddweud ai peidio. - Dienw

gwag

A rhywun craff yw rhywun pwy a ŵyr beth i'w ddweud o dan unrhyw sefyllfa benodol. Mae profiad y mae wedi'i gaffael o fywyd yn cynnig y blaen iddo dros eraill ragweld unrhyw sefyllfa a gweithredu yn unol â hynny. Mae'n bwysig dysgu o'n bywydau ein hunain a chywiro'r camgymeriadau yr ydym wedi'u cyflawni yn y gorffennol yn fedrus.

Dywedodd y ffisegydd a’r meddyliwr enwog Albert Einstein unwaith nad yw person nad yw erioed wedi gwneud camgymeriad erioed wedi rhoi cynnig ar unrhyw beth newydd. Mae'r geiriau syml hyn mewn gwirionedd yn golygu llawer os cânt eu harchwilio'n ofalus. Fe ddylen ni gael ein ffraethineb ein hunain gyda ni'n hunain a'i ddefnyddio i drin sefyllfaoedd yn unol â'n dewis ein hunain.

Weithiau daw hyn yn angenrheidiol pan fydd llawer o broblemau'n ein hamgylchynu, ac mae'n ymddangos bod atebion yn diflannu. Bydd darllen llyfrau a chymryd rhan mewn sgyrsiau ffrwythlon gyda meddyliau gwych yn ein helpu i dyfu'n bersonol ac yn gymdeithasol.

Dylem hefyd neilltuo'r amser mawr ei angen i ni ymyrryd â'n penderfyniadau ein hunain a meddwl yn rhesymegol arnynt. Er mwyn bod yn berson doeth, ar y dechrau, mae angen i chi fod yn ddigon craff.

Noddwyr

Nid yn unig y daw craffter trwy wisgo'n dda ar gynnal ymddangosiad allanol soffistigedig, ond mae hefyd yn dod o'r meddwl ac yn y pen draw yn puro'r corff a'r enaid cyfan. Mae bob amser yn pelydru tuag allan ac yn helpu pobl i wella o'u problemau trwy ddatblygu pinsiad positif tuag at fywyd.

Gall myfyrdod a chwsg iawn, ynghyd â diet iach ac ioga, fod yn fuddiol o ran cadw ein hunain yn ddigynnwrf a chyfansoddi yn ystod yr amseroedd anodd. Cofiwch y dylai pobl bob amser ganolbwyntio ar fyw eu bywydau eu hunain a pheidio â byw i eraill.

Dylai penderfyniadau a dewisiadau ein bywyd gael eu llywio gan ein patrymau meddwl a'n deallusrwydd ein hunain yn unig. Ni ddylem wastraffu ein bywydau trwy ddilyn gorchmynion a barn pobl eraill yn unig.

Yn iawn neu'n anghywir, bydd bywyd, ar y diwedd, bob amser yn ein helpu i fod ar ein gorau. Bydd rhywun doeth bob amser yn gwrando mwy ac yn siarad llai ac felly, mewn gwirionedd yn gwybod pryd i siarad, ble i siarad, ac a ddylid siarad ai peidio. Mae distawrwydd mewn gwirionedd yn arf pwerus na geiriau.

Noddwyr
Efallai yr hoffech