Wrth ichi heneiddio, rydych chi wir eisiau cael eich amgylchynu gan bobl dda. Pobl sy'n dda i chi, yn dda i chi, ac yn dda i'ch enaid. - Dienw

Wrth ichi heneiddio, rydych chi wir eisiau cael eich amgylchynu gan bobl dda. Pobl sy'n dda i chi, yn dda i chi, ac yn dda i'ch enaid. - Dienw

Wrth ichi heneiddio, byddwch chi eisiau parhau i gael eich amgylchynu gan bobl dda. Yn raddol, byddwch chi'n gallu sylweddoli mai dim ond aros yn hapus a heddychlon yr ydych chi eisiau. Ni allwch fyth aros yn hapus os nad ydych wedi'ch amgylchynu gan bobl o'r un anian.

Felly, dylech allu sylweddoli mai'r bobl dda hynny yw'r unig rai a fydd yn eich helpu i gadw tawelwch meddwl. Fe ddylech chi aros yn agos at bobl sy'n eich caru a'ch edmygu, oherwydd dyna'r unig ffordd y gallwch chi fod yn hapus trwy'r amser.

Mae hyn oherwydd pan fyddwch chi'n cael eich amgylchynu gan eich rhai agos ac annwyl, byddwch chi'n hapus trwy'r amser. Mae'n bwysig aros yn fodlon ac yn fodlon yn eich bywyd, ac mae hynny'n hanfodol.

Rhaid i chi sicrhau bod y bobl sydd yno wrth eich ochr yn dda i chi. Mae hyn yn hanfodol i sicrhau bod eich heddwch meddwl yn cael ei gadw. Dylech sicrhau eu bod yn dda i chi, sy'n golygu y dylent fod yn ymddwyn yn dda gyda chi.

Noddwyr

Mae'n hanfodol sicrhau bod pawb o'ch cwmpas yn gwrtais ac yn weddus. Yn y pen draw, bydd y rhai sy'n dda i'ch enaid yn eich helpu i dyfu o'r tu mewn. Byddant yn deall eich teimladau a'ch emosiynau, a phan fydd eich ffrindiau'n aros wrth eich ochr, dyna pryd rydych chi'n teimlo'n llawn cymhelliant a ddim yn teimlo'n rhy bellach.

Bydd y bobl sy'n eich caru chi'n meddwl yn dda amdanoch chi. Bydd pob peth bach amdanoch chi o bwys iddyn nhw. Ni fyddant byth yn meddwl achosi unrhyw niwed i chi. Bydd y rhai sydd ag enaid da yn gofalu amdanoch chi, a dyna sut rydych chi hefyd yn aros yn hapus trwy'r amser.

Tra byddwch chi'n aros yn ifanc, ni fyddwch yn gallu sylweddoli nad yw pawb yn eich bywyd o bwys mewn gwirionedd. Fe ddylech chi ddeall mai dim ond ychydig o bobl fydd yn gwneud i chi deimlo'n gryf, a dyna fyddai ei angen arnoch chi mewn gwirionedd.

Mae'n ofer rhedeg ar ôl y dorf trwy'r amser. Dewch o hyd i hapusrwydd mewn pethau syml yn lle, a byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich caru.

Noddwyr
Efallai yr hoffech