Byddwch yn well mewn bywyd go iawn nag ar gyfryngau cymdeithasol. - Dienw

Byddwch yn well mewn bywyd go iawn nag ar gyfryngau cymdeithasol. - Dienw

Mae ein cenhedlaeth yn genhedlaeth gaeth i'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n well gan y mwyafrif ohonom garu'r byd rhithwir na'r byd go iawn, a dyma'r rheswm dros y dibyniaeth. Pawb a phopeth yn ymddangos mor apelgar ym myd y cyfryngau cymdeithasol.

Beth bynnag rydyn ni'n ei wneud, ble bynnag rydyn ni'n mynd a beth bynnag rydyn ni'n ei fwyta, mae popeth yn cael ei bostio ar gyfryngau cymdeithasol. Mae postio popeth rydyn ni'n ei wneud yn ddyddiol wedi creu cystadleuaeth yn erbyn eraill yn ogystal ag i chi'ch hun. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn fwy na drych i bob unigolyn.

Mae pobl yn ceisio postio eu ffordd o fyw a'u gweithgareddau o ddydd i ddydd ar gyfryngau cymdeithasol i adael i eraill eu hadnabod a'u gwerthfawrogi trwy eu hoff bethau a'u sylwadau. Fodd bynnag, mae hynny wedi colli gwir hanfod bywyd yn y pen draw. Mae'n bwysig byw'n hapus o fewn, yn lle canolbwyntio ar yr hyn y byddai eraill yn meddwl amdano!

Yn y cyfryngau cymdeithasol, rydyn ni'n ceisio dangos cymaint yn well yw ein bywydau nag eraill. Ac i gyflawni hynny rydym yn dechrau ffugio pethau. Mae rhai pobl yn dweud celwydd wrth y cyfryngau cymdeithasol am eu dosbarth, iechyd, addysg a ffordd o fyw yn gyffredinol. Yn y broses hon, maen nhw'n anghofio pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.

Noddwyr

Maen nhw bob amser yn esgus bod yn rhywun arall, yn rhywun nad ydyn nhw mewn bywyd go iawn. Y rheswm dros wneud hyn yn y bôn yw dangos pa mor uwchraddol ydych chi neu pa mor apelio ydych chi. Achosir y ffugrwydd hwn yn bennaf oherwydd pwysau cyfoedion neu i gynnal dosbarth cymdeithasol ffug neu i ennill mwy o hoffterau a dilynwyr.

Mae pobl yn anghofio eu bywydau go iawn ac maen nhw'n gwerthfawrogi eu bywyd a'u ffordd o fyw ar y nifer o bobl maen nhw'n eu derbyn ar eu lluniau a'u fideos. Mae angen cyson am foddhad ar unwaith. Weithiau er mwyn ennill mwy a mwy o ddilynwyr, mae pobl yn gwthio'u hunain i'w trothwy eithafol a hyd yn oed yn rhoi eu hunain mewn amodau peryglus sy'n peryglu bywyd sydd weithiau'n angheuol.

Mae'r ffugrwydd hwn yn y cyfryngau cymdeithasol yn aml yn arwain at iselder ysbryd, unigrwydd a straen. Mae'r gystadleuaeth bob dydd hon i brofi'ch hun yn well na'r gweddill yn aml yn arwain at salwch meddwl difrifol a materion iechyd eraill. Mae'r mwyafrif ohonom eisoes wedi anghofio pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.

I leihau'r straen seicolegol hwn, rhaid inni ganolbwyntio ar ein bywyd go iawn na chyfryngau cymdeithasol. Po fwyaf o amser y byddwn yn ei roi i'n bywyd go iawn, yr hapusaf y byddwn a'r mwyaf o foddhad y byddwn yn ei gael. Rhaid inni ganolbwyntio ar wella ein bywyd go iawn a fydd yn helpu i atal llawer o faterion meddyliol ac iechyd.

Noddwyr
Efallai yr hoffech