Byddwch yn hapus. Byddwch yn pwy ydych chi am fod. Os nad yw eraill yn ei hoffi, yna gadewch iddyn nhw fod. Mae hapusrwydd yn ddewis. Nid yw bywyd yn ymwneud â phlesio pawb. - Dienw

Byddwch yn hapus. Byddwch yn pwy ydych chi am fod. Os nad yw eraill yn ei hoffi, yna gadewch iddyn nhw fod. Mae hapusrwydd yn ddewis. Nid yw bywyd yn ymwneud â phlesio pawb. - Dienw

Mae hapusrwydd yn beth hanfodol yn ein bywyd. Rydyn ni'n gwneud popeth fel y gallwn ni aros yn hapus yn ein bywyd. Popeth a wnawn yw cyflawni'r Hapusrwydd a ddymunir. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hapus, bob amser. Gwnewch bopeth sy'n eich gwneud chi'n hapus.

Rhaid ichi gydnabod bod Hapusrwydd yn ddewis. Wel, os gallwch chi aros yn fodlon yn eich bywyd, bydd yn eich esgor ar wynfyd. Hefyd, bydd Hapusrwydd bob amser yn eich cadw'n fyw ac yn egnïol. Felly, os ydych chi'n deall bod gwneud rhywbeth yn mynd i'ch gwneud chi'n hapus, gwnewch y peth hwnnw. Peidiwch ag oedi cyn gwneud y pethau hynny.

Efallai, mae posibilrwydd na fydd rhai pobl yn hoffi eich Hapusrwydd. Ond mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw'r bobl hynny yn eich poeni. Os ydych chi'n caniatáu iddyn nhw gipio'ch heddwch meddwl, ni allwch chi byth gyflawni nod eich dymuniad.

Hefyd, mae'n rhaid i chi ddeall y ffaith nad ydych chi yma i blesio pawb. Rhag ofn os yw rhywun yn dod yn falch o'ch Hapusrwydd da, Mae'n dda. Ond, os yw rhywun yn anhapus ar ôl gwybod am eich Hapusrwydd, gadewch iddyn nhw fod. Nid oes raid i chi roi dim ymdrech ychwanegol i'w gwneud yn hapus.

Noddwyr
Efallai yr hoffech