Gwnewch hynny oherwydd dywedon nhw na allech chi wneud hynny. - Dienw

Gwnewch hynny oherwydd dywedon nhw na allech chi wneud hynny. - Dienw

gwag

Gwnewch hynny oherwydd dywedon nhw na allech chi wneud hynny.
- Anhysbys

Efallai yr hoffech