Mae caredigrwydd yn eich gwneud y person harddaf yn y byd, ni waeth sut olwg sydd arnoch chi. - Dienw

Mae caredigrwydd yn eich gwneud y person harddaf yn y byd, ni waeth sut olwg sydd arnoch chi. - Dienw

gwag

Mae caredigrwydd yn eich gwneud y person harddaf yn y byd, ni waeth sut olwg sydd arnoch chi.
- Anhysbys

Efallai yr hoffech