Mae bywyd yn dod yn brydferth pan fyddwch chi'n dysgu bod cystal i chi'ch hun ag yr ydych chi i eraill. - Dienw

Mae bywyd yn dod yn brydferth pan fyddwch chi'n dysgu bod cystal i chi'ch hun ag yr ydych chi i eraill. - Dienw

gwag

Mae hunan-gariad yn rhywbeth sy'n hanfodol ond rydym yn aml yn ei anwybyddu yng nghanol cynnal gwahanol berthnasoedd mewn bywyd. Rydych chi'n teimlo bod cynnal y perthnasoedd hynny yn hanfodol oherwydd nhw yw'r rhai rydych chi'n eu caru ac yn gofalu amdanyn nhw fwyaf.

Ond dylech ddeall bod angen i chi ofalu amdanoch eich hun gymaint ag yr ydych yn gofalu am eraill. Cymerwch amser i dreulio gyda chi'ch hun yn unig. Cysylltwch â'r hyn rydych chi wir yn ei garu ac ymgysylltwch ag ef. Rhowch le i'ch hun dyfu a dod i adnabod eich hun.

Dim ond pan fyddwch chi'n caru'ch hun, byddwch chi'n gallu caru eraill yn ddigonol. Nid yw'n golygu mai dim ond blaenoriaethu ein hunain y byddwn yn ei flaenoriaethu. Mae'n golygu ein bod ni'n cynnwys ein hunain yn y rhestr flaenoriaeth hefyd. Efallai ei fod yn swnio'n reddfol ond rydym yn aml yn anghofio blaenoriaethu ein hanghenion ein hunain sydd wedi'u meddiannu yn humdrum bywyd.

Bydd bywyd yn dod yn brydferth pan fyddwch chi'n wirioneddol hapus. Fe welwch eich lle hapus. Efallai y byddwch hefyd yn darganfod am angerdd nad oeddech chi erioed yn gwybod amdano. Yn y bôn, mae caru'ch hun yn golygu dod i gysylltiad â'ch gwir hunan.

Noddwyr

Pan fyddwch chi'n darganfod eich hun fwyfwy, byddwch chi'n dechrau caru'ch hun yn fwy. Mae hyn yn eich gwneud chi'n hapus ac rydych chi'n barod i ledaenu'r llawenydd i eraill hefyd.

Felly, mae'n bwysig peidio ag anghofio'ch hun wrth geisio dod yn berson da yng ngolwg eraill neu wrth ofalu am y rhai sy'n caru. Meithrin eich hun ar flaenoriaeth ac eraill hefyd a tyfu gyda'n gilydd i fyw bywyd hardd.

Efallai yr hoffech