Nid cariad yw'r hyn rydych chi'n ei ddweud. Cariad yw'r hyn rydych chi'n ei wneud. - Dienw

Nid cariad yw'r hyn rydych chi'n ei ddweud. Cariad yw'r hyn rydych chi'n ei wneud. - Dienw

gwag

Mae cariad yn un o'r emosiynau mwyaf hudolus y mae dynoliaeth erioed wedi'i brofi. Caru cynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i wella rhywun yn fewnol. Mae cariad gwir a diamheuol nid yn unig yn fendith ond hefyd yn anrheg dragwyddol o'r nefoedd.

Dylid meithrin gwir gariad a chael amser i dyfu a lledaenu. Ni ellir dofi na hypnoteiddio gwir gariad yn unol â'n dewis ni. Mae gwir gariad wedi'i guddio yn ein gweithredoedd mewn gwirionedd. Dylai pobl sy'n wirioneddol ofalu am ei gilydd hefyd geisio deall ei gilydd yn llwyr.

Bydd hyn nid yn unig yn selio bond effeithiol ond hefyd yn ein helpu i adnabod ein gilydd yn dda. Mae cariad diamod, os yw'n brofiadol yn ei wir ffurf, yn un o'r pethau mwyaf gwerthfawr y gall rhywun ei brofi yn ystod ei oes.

Ni all unrhyw gyfoeth o'r byd hwn brynu cariad diamod a diamod. Mae gwir gariad wedi'i guddio hyd yn oed yn y gweithredoedd lleiaf y mae rhywun yn eu gwneud i'r person y mae'n gofalu amdano. Gall hyn fod yn mynd â'ch anwylyd i siopa unwaith y penwythnos neu ddim ond prynu rhai blodau iddi.

Noddwyr

Os edrychwn ar arwyddocâd materol y pethau hyn, gwelwn fod y rhain yn fach ac yn ddibwys yn unig. Ond os edrychwch yn ddwfn ar y mater hwn a dadansoddi'r emosiynau, gallwn ddarganfod mai'r gweithredoedd bach hyn yw'r rhai mwyaf arwyddocaol mewn gwirionedd.

Yn aml, rydyn ni'n clywed am lawer o addewidion ac yn dweud pan ofynnwn i rywun fynegi eu cariad tuag atom ni. Os arsylwn yn ofalus, byddwn yn darganfod bod y bobl sydd mewn gwirionedd yn ein caru yn dweud llai ac yn gwneud mwy dros ein byw'n gyffyrddus. Mae hyn yn amhrisiadwy yn unig. Mae emosiynau o galon wir a diffuant yn wledd mewn gwirionedd.

Enghraifft berffaith o hyn yw ein mamau. Mae ein mamau bob amser yn sefyll wrth ein hymyl ac yn ein helpu ym mhopeth heb ddweud gair. Dylai cariad fod yn weladwy yn hysbys o'r gweithredoedd ac nid geiriau yn unig. Dim ond mewn gweithredoedd bach o'n un ni y gellir ei egluro'n wirioneddol mewn cariad sy'n ei ddangos yn wirioneddol.

Noddwyr
Efallai yr hoffech