Mae gweddi yn gwneud popeth yn well. - Dienw

Mae gweddi yn gwneud popeth yn well. - Dienw

Mae gweddi yn gwneud popeth yn well, and that’s certain! Too often, we come across a lot of hardships in our lives, such that things seem to be a hassle for us.

That’s when you should learn to keep your patience and have faith in your potential. Learn to trust in God and only when you do so, you will see him making ways for you.

At times, things might not go in your favor but that doesn’t make you any lesser!

When God gives you an unfavorable situation to witness, it is probably because he has been testing you. Learn to hold your calm amidst those hardships, and you will be in a better place very soon.

Noddwyr

Mae gweddi yn gwneud pethau'n well. Ymddiried ynof, mae'n gwneud! Os ydych chi wir yn credu yn yr Hollalluog, mae yno i ysgwyddo'r holl gyfrifoldebau drosoch chi.

Rydyn ni'n aml yn beio ein hunain am rai pethau. Dysgwch dderbyn y realiti fel y daw, a phan fyddwch chi'n ei wneud, bydd pethau'n dod yn haws nag erioed! Yn lle curo'ch pen trwy dyst i'r rhwystrau yn unig, rhaid bod gennych ffydd yn ewyllys Duw.

Know that life is not meant to go smooth, and when you come across difficult times, that’s when you need to trust upon him even more.

When you believe in the Almighty, it becomes God’s responsibility to help you pass through that circumstance smoothly.

Noddwyr

Pan mae ef ei hun yno wrth eich ochr, beth arall sy'n mynd i drafferthu? Dysgwch fod â ffydd yn yr Hollalluog, a dim ond pan allwch chi ei chadw, mae pethau'n sicr o fynd o'ch plaid chi i gyd ar eu pennau eu hunain.

When we pray, we believe in our prayers and that’s when we get positive energy from things around us. It is essential to believe in the powers of God for it is all about the supernatural powers that are supreme over everything else.

Mae Duw bob amser yno i fynd i'r afael â'ch holl bryderon. Y cyfan sydd ei angen yw ymddiried ynddo pan fyddwch chi i lawr, a bydd yn eich codi chi pan fyddwch chi'n chwennych i gyrraedd yr uchafbwyntiau!

We often give up, but that’s the biggest mistake that one can ever do! Make sure that you are always trying hard, and have enough cred yn eich gweddïau na fydd Duw byth yn gadael ichi deimlo'n isel.

Noddwyr
Efallai yr hoffech