Pan fydd bywyd yn rhoi cant o resymau ichi dorri i lawr a chrio, dangoswch fywyd bod gennych filiwn o resymau i wenu a chwerthin. Aros yn gryf. - Dienw

Pan fydd bywyd yn rhoi cant o resymau ichi dorri i lawr a chrio, dangoswch fywyd bod gennych filiwn o resymau i wenu a chwerthin. Aros yn gryf. - Dienw

gwag

Nid yw bywyd byth yn llyfn. Bydd gennych ddigon o resymau i chwalu, teimlo chwalu, a chrio. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n caniatáu i'ch hun aros yn swmpus a gofidiau bywyd.

Bydd bywyd yn rhoi cant o resymau ichi gefnu, teimlo fel eich bod wedi colli popeth a gawsoch erioed, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn codi ymhell y tu hwnt i hynny!

Ni ddylech edrych ar negatifau bywyd yn unig, ond dylech ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol sydd wedi bod yn digwydd i chi yn ogystal. Wrth edrych o gwmpas, fe welwch ddigon o resymau i wenu a chwerthin hefyd! Dewiswch nhw yn lle pwysleisio am y gofidiau.

Gall ychydig o wahaniaeth yn ein persbectif wneud rhyfeddodau i'n bywydau. Mae'n bwysig inni aros yn gryf. Bydd gan fywyd ei helbulon ei hun.

Noddwyr

Byddai eiliadau pan fyddwch chi'n teimlo'n hollol wedi torri, ac yna bydd sefyllfaoedd pan fyddwch chi'n teimlo fel eich bod chi'n codi, ac yn gwneud da, gwenu, a chwerthin eich calon allan.

Byddwch yn hapus i ganolbwyntio ar yr agweddau cadarnhaol, a cheisiwch adfer eich hun o'r dimensiynau negyddol. Ar ôl i chi ei wneud, fe welwch fel petai bywyd wedi bod yn llyfnach o lawer nag yr ydych erioed wedi dychmygu ei fod!

Byddwch yn gryf, a daliwch ati i weithio. Newidiwch eich meddwl prosesu ychydig, ac fe welwch bethau da yn digwydd o'ch cwmpas.

Noddwyr
Efallai yr hoffech