Cofiwch fod popeth yn bosibl i'r rhai sy'n credu. - Gail Devers

Cofiwch fod popeth yn bosibl i'r rhai sy'n credu. - Gail Devers

Yn y bôn, mae hunan-gred yn golygu ymddiried ynoch chi'ch hun. Mae'n bwysig cael ffydd ynoch chi'ch hun a'r dasg rydych chi'n ei gwneud, dim ond wedyn y gallwch chi godi i fod yn llwyddiannus ac yn hapus. Hunan-gred yw'r allwedd fwyaf i lwyddiant. Unwaith y byddwch chi'n credu'ch hun, gallwch chi ollwng ofn methu. Os nad oes gennych y ffydd a'r gred, byddwch yn brin o weithredu, ac felly, ni fyddwch yn cael digon o berfeddion i sefyll drosoch eich hun.

Yn y pen draw, bydd gan bobl nad ydyn nhw'n credu eu hunain yr hyder i wneud rhywbeth, ac felly, maen nhw'n tueddu i osod eu bar yn rhy isel. Yn y pen draw, bydd gan bobl sydd â diffyg cred arnynt eu hunain hunan-werth isel ac felly byddant yn dod yn ddi-hyder. Felly, ni fyddant yn gallu rhedeg hyd eithaf eu gallu a symud ymlaen.

Nid oes unrhyw beth o'r enw 'amhosibl'. Y cyfan sydd ei angen yw credu'ch hun, ac rydych chi'n sicr o gyflawni popeth rydych chi'n meddwl amdano! Mae hunan-dderbyn yn hynod hanfodol. Unwaith y byddwch chi'n gallu gweld eich gwerth, byddwch chi'n gallu bod â ffydd ynoch chi'ch hun.

Yn y pen draw, bydd rhywun sy'n derbyn y ffaith ei fod yn cerdded ar hyd y llwybr cywir yn dod o hyd i ffordd i'w gyrraedd i'r gyrchfan. I'r gwrthwyneb, os oes gennych ansicrwydd amdanoch chi'ch hun, byddwch yn aros mewn cyfyng-gyngor p'un a ydych chi'n symud ar hyd y llwybr cywir ai peidio.

Noddwyr
Efallai yr hoffech