Mae agwedd ddiolchgar yn rhyddhau cymaint o lawenydd yn eich bywyd. Lle bynnag yr ewch chi, diolch i Dduw. - Joyce Meyer

Mae agwedd ddiolchgar yn rhyddhau cymaint o lawenydd yn eich bywyd. Lle bynnag yr ewch chi, diolch i Dduw. - Joyce Meyer

Mae bod yn ddiolchgar mewn bywyd yn un o'r ffyrdd gorau o wasanaethu Duw. Mae bod yn ddiolchgar yn dynodi eich bod yn hapus mewn bywyd. Ac mae heddwch yn eich bywyd hefyd. Os gallwch edrych o gwmpas ychydig, fe welwch fod yna ddigon o bobl nad ydyn nhw'n cael bwyd i'w fwyta. O'u cymharu â nhw, rydych chi'n byw bywyd da.

Pan fydd gennych chi fwyd i'w fwyta, adref i gysgu a dillad i'w wisgo, gallwch chi ystyried eich hun fel y dyn lwcus yn y byd. Dyma angenrheidiau eich bywyd. I fyw bywyd hapus a bodlon, dyma'r pethau sydd eu hangen arnoch chi. Felly, os oes gennych yr holl bethau hyn, dylech fod yn ddiolchgar i'ch Duw. Ef yw'r un sy'n gyfrifol am eich gwneud chi'n hapus.

Hefyd, mae ganddo atebion i'ch holl ymholiadau. Felly, dylech chi bob amser fod yn ddiolchgar iddo am amddiffyn eich bywyd. Nid oes ots ble rydych chi na beth rydych chi'n ei wneud; dylech ddal i fod yn ddiolchgar am eich Duw. Wel, weithiau, rydyn ni'n mynd trwy rai sefyllfaoedd anodd. Ac am y sefyllfaoedd hynny, rydyn ni'n beio ein Duw. Ond, mae'n rhaid i chi ddeall bod Duw yn sefyll eich prawf.

Ar ddiwedd y dydd, bydd yn gofalu am bopeth. Waeth pa mor anodd yw'r sefyllfa rydych chi'n ei hwynebu, mae eich Mae Duw yn gwylio popeth. A bydd yn sicrhau bod popeth yn iawn.

Noddwyr
Efallai yr hoffech