Un diwrnod byddwch chi'n deffro ac ni fydd mwy o amser i wneud y pethau rydych chi wedi bod eisiau erioed. Ei wneud nawr. - Paulo Coelho

Un diwrnod byddwch chi'n deffro ac ni fydd mwy o amser i wneud y pethau rydych chi wedi bod eisiau erioed. Ei wneud nawr. - Paulo Coelho

Rydym yn wir yn cymryd ein bywyd yn ganiataol, ac ni allwn fyth werthfawrogi unrhyw beth nes iddo gael ei newid. Yn ein bywydau prysur, rydyn ni'n canolbwyntio mwy ar bethau beunyddiol mewn bywyd fel pa amser i ddeffro, mynd i'r swyddfa, ein hapwyntiadau, beth i'w fwyta, ac ati.

We don’t usually take a break and feel gratitude for the fact that we are alive and free. However, sometimes in our life, we forget to think of doing things that we have once really wanted to do, like learn new things, go for a trip, spend time with loved ones, etc.

but we fail to do these important things due to our busy lives and many other reasons. We think we have lots of time and we can do all these things later when we are not busy and have more time. But what if “later” never comes.

You will regret your whole life when the time is long gone. Therefore, you ni ddylai aros am yr amser iawn i wneud rhai pethau; dylech chi ddechrau lle rydych chi'n sefyll gyda beth bynnag sydd gennych chi a'i wneud yn amser perffaith i'ch bywyd.

Noddwyr
Efallai yr hoffech