Annwyl Dduw, diolch am heddiw, ddoe, yfory ac am byth, rwy'n ddiolchgar am fy mywyd. - Anhysbys

Annwyl Dduw, diolch am heddiw, ddoe, yfory ac am byth, rwy'n ddiolchgar am fy mywyd. - Anhysbys

Rydyn ni, y bod dynol, yn gudd. Mae hyn oherwydd ein bod ni'n tueddu i edrych ar y pethau nad oes gennym ni yn lle canolbwyntio ar y pethau sydd gennym ni. Mae'n bwysig sicrhau boddhad a bodlonrwydd â phopeth sydd gennym yn lle swnian ar bethau nad ydym yn eu gwneud!

Mae hyn yn wir nid yn unig o ran ein meddiant ond hefyd, ym mhob cylch o'n bywydau. Pan fyddwn yn dysgu gwerthfawrogi pethau yr ydym yn berchen arnynt, gallai bywyd fod wedi bod yn llawer haws a hardd.

Mae'n bwysig byddwch ddiolchgar i Dduw am yn union fel tad, yr Ef sydd wedi rhoi inni'r bywyd hardd hwn. Wrth i ni ddiolch iddo, rydyn ni'n dysgu bod yn ddiolchgar am bopeth sydd gyda ni! Mae teimlo'n ddiolchgar a mynegi gwerthfawrogiad yn gwbl bwysig a dyna sy'n ein gwneud ni'n hapus yn y gwir ystyr.

Pan ydyn ni'n ddiolchgar, rydyn ni'n dysgu canolbwyntio ar bethau sydd gennym ni eisoes yn lle glynu wrth y pethau rydyn ni eu heisiau. Mewn bywyd, efallai ein bod ni eisiau llawer o bethau ond mae Duw yn penderfynu ymhlith y rheini ac yn rhoi dim ond y rhai gorau rydyn ni'n wirioneddol eu haeddu.

Noddwyr

Mae pob diwrnod yn rhodd i ni gan Dduw. Mae'n rhoi inni bob dydd yn union fel dalen wag llyfr nodiadau. Dim ond ni ddylai benderfynu sut i siapio'r diwrnod hwnnw. Ni ddylem golli gobaith ond canolbwyntio ar wneud ein bywyd hyd yn oed yn well.

Mae Duw wedi rhoi inni heddiw, yfory ac am byth greu rhywbeth unigryw ac allan o'r bocs. Wrth inni symud tuag at yfory, dylem ganolbwyntio ar ddod â'r gorau o'n heddiw ac felly, dylid palmantu ein dyfodol yn yr un modd. Mae'n hanfodol newid ein persbectif tuag at ein bywydau.

Pan edrychwn ar bethau mewn ffordd wahanol, byddem o ganlyniad yn gallu cyfrif ein bendithion a gwneud y gorau ohonynt. Mae gan fywyd ei dda ei hun yn ogystal â'r ochr ddrwg. Dim ond oherwydd Gras Duw a'i fendithion trugarog ein bod yn cynnal yr holl bethau rhyfedd ac yn symud tuag at sicrhau dyfodol gwell a mwy disglair.

Noddwyr
Efallai yr hoffech