Ymwadiad

Cyflwyniad

Mae angen rhywfaint o gymhelliant ac anogaeth ar bob un ohonom i fynd trwy ein bywydau beunyddiol. Mae optimistiaeth a gobaith yn ein helpu i edrych ymlaen a'n cadw i symud. Mae cymhelliant yn ein helpu i wthio ein hunain yn fwy ac wynebu heriau yn ddewr. Mae hefyd yn ein helpu i ysbrydoli a dangos empathi ag eraill sy'n wynebu problemau yn eu bywyd.

Ffordd wych o roi'r cymhelliant gofynnol i'ch hun yw mynd trwy gasgliad gwych o ddyfyniadau ysgogol a realistig. Mae dyfyniadau'n cyfleu'n union ac yn apelio at sefyllfa a allai fod yn gymhleth ac yn anodd delio â hi fel arall. Hyd yn oed pan fydd pethau'n iawn, mae dyfynbris ystyrlon yn eich dysgu i ddal eich hapusrwydd yn annwyl a bod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym.

Mae Quotespedia.org yn lle gwych i archwilio am ddyfyniadau sy'n apelio at bob cefndir. Mae ganddo gasgliad o ddyfyniadau gan bobl o bob cefndir y gallwch chi feddwl amdanynt. Gall y dyfyniadau apelio at blentyn 14 oed a gallant hefyd ysbrydoli person 65 oed hefyd oherwydd bod yr holl ddyfyniadau hyn yn ddi-amser ac yn ymarferol.

Mae'r wefan yn caniatáu ichi chwilio am bwnc ac yna'n eich agor chi i gasgliad enfawr o ddyfyniadau gan bobl ledled y byd ar y pwnc a ddewiswyd. Felly, daliwch ati i archwilio, cael eich ysbrydoli, ac ysgogi eraill hefyd!

Os dewch chi o hyd i unrhyw ddyfynbris (iau) rydych chi am eu copïo a / neu eu defnyddio ar eich blog / gwefan neu unrhyw le arall, byddai'n ystum caredig rhoi priodoledd i'r wefan hon.

Darllenwch yr ymwadiad canlynol yn ofalus cyn defnyddio'r wefan hon.

Gweler hefyd y Quotespedia.org Telerau Gwasanaeth ac Polisi Preifatrwydd.

Mae'r ymwadiad hwn yn llywodraethu eich defnydd o Quotespedia.org. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n derbyn yr ymwadiad hwn yn llawn. Os ydych chi'n anghytuno ag unrhyw ran o'r ymwadiad hwn, peidiwch â defnyddio Quotespedia.org nac unrhyw wefannau, eiddo na chwmnïau cysylltiedig. Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r telerau hyn ar unrhyw adeg. Felly, dylech edrych yn ôl o bryd i'w gilydd am newidiadau. Trwy ddefnyddio'r wefan hon ar ôl i ni bostio unrhyw newidiadau, rydych chi'n cytuno i dderbyn y newidiadau hynny, p'un a ydych chi wedi'u hadolygu ai peidio.

Mae'r delweddau a ddefnyddir ar Quotespedia.org wedi'u cymryd o wefannau, ffrindiau a defnyddwyr heb hawlfraint, a chredir eu bod yn y “parth cyhoeddus”. Rydyn ni'n eu casglu, eu hailgymysgu, a'u rhoi mewn orielau. Os mai chi yw perchennog haeddiannol unrhyw ddelwedd ac am iddi gael ei dileu, anfonwch e-bost atom a byddwn yn ei dileu yn ôl y galw.

Mae'r dyfyniadau a gyflwynir ar y wefan hon at ddibenion addysgol a symbylol yn unig ac maent ar gael at ddefnydd personol ac maent am ddim. Nid oes unrhyw gostau cudd ynghlwm wrth eu lawrlwytho.